Civitas Torstein Ulserød slår i innlegg i DN 30. januar et slag for at vi ikke skal styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Samme dag melder Dagsavisen at kontrollørene ved Oslo kemnerkontor på fem år har avdekket lønnsjuks for 1,5 milliarder kroner. «Landets mest lønnsomme byråkrater» tar i snitt inn 2,9 millioner kroner i økte skatteinntekter hver, men kunne tatt inn det mangedobbelte om de fikk midler til å satse mer målrettet, ifølge Trond Finstad i Fagforbundet.

‪NHO, som finansierer den borgerlige tenketanken, uttrykker sammen med Civita ofte bekymring for velferdsstatens bærekraft. De peker villig vekk på hva sykepenger og trygderettigheter koster fellesskapet. Dette står i sterk kontrast til måten Civita omtaler sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på.

Civita har de siste 15 årene systematisk benektet, skjønnmalt og bagatellisert det som skjer i arbeidslivet, med en jevn strøm av notater og kronikker om «brutaliseringsmyten» og «sosial jumping». Disse har alltid vært ledsaget av anbefalinger om å si nei til eller reversere alle de viktigste tiltakene vi har kjempet frem mot sosial dumping, som allmenngjøring av tariffavtalenes minstelønnsbestemmelser og økte rettigheter for de tillitsvalgte.

Hadde Civita fått viljen sin, ville norsk arbeidsliv lignet det britiske løsarbeidersamfunnet, der store grupper arbeidstagere er blitt arbeidende fattige, og hvor samfunnsveven er i ferd med å rakne fullstendig. Det er en oppskrift på motstand mot handel og samarbeid på tvers av grensene, og på fremmedfrykt og skjerpede klassemotsetninger.

Derfor er det sterkt bekymringsfullt at Civita ser ut til å ha et betydelig gjennomslag hos dagens regjering, og at vi de siste årene har sett en systematisk nedbygging av Arbeidstilsynet og kontrollmyndighetene, svekkelse av virkemidlene for et mer organisert arbeidsliv og tilrettelegging for mer midlertidighet og usikkerhet i arbeidslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.