Civita-jurist Torstein Ulserød viser i et innlegg i DN 30. januar, under overskriften «Nei, vi bør ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet», blant annet til to rapporter som kan så tvil om hvorvidt dette samfunnsproblemet er økende eller ikke. Men det vesentlige her er ikke om omfanget av arbeidslivskriminalitet var enda litt større i fjor enn i år eller omvendt. Det viktige er at problemet fortsatt er altfor stort. En rapport gjennomført for Skatteetaten i 2017 anslo at arbeidsmiljøkriminalitet koster det norske samfunnet 28 milliarder kroner årlig. Byggenæringen er en av de bransjene der problemet er størst, selv om det gjøres mye godt arbeid for å bekjempe det.

Statsbygg innførte for tre år siden betydelig skjerpede seriøsitetskrav, om blant annet lønns- og arbeidsvilkår, faglærte håndverkere, lærlinger, bruk av underleverandører og rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Dette virker, men mer må gjøres. Regjeringens varslede satsing på a-krimsentrene, økt kontroll og nye strategier trengs.

I kronikken påpekes det at all offentlig innsats krever ressurser, og hvis man skal prioritere dette, må man nedprioritere noe annet. Er det faktisk tilfelle?

Økt innsats mot arbeidskriminalitet vil vel gi mer penger til staten. Satsingen kan ikke bare betale seg selv, den kan også tilføre fellesskapet penger.

Omfanget av arbeidsmiljøkriminalitet ble kjent altfor sent, og virkemidlene har vært for svake og for lite koordinert. Dette gjøres det heldigvis noe med nå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.