LO-rådgiver Jonas Bals synes å mene at Civitas Torstein Ulserød og Marius Doksheim nekter å erkjenne eller forstå problemer knyttet til arbeidslivskriminalitet (DN 18. februar). Bals' «bevis» er et brev fra en anonym håndverker som har fotografert østeuropeiske håndverkere fjerne istapper fra et hustak. Håndverkerne var uten hjelm, og fortauet var ikke avsperret med sperrebånd. Brevskriveren hevder at utenlandske arbeidere konsekvent unnlater å bruke verneutstyr og anser dette som arbeidslivskriminalitet.

En alternativ hypotese er imidlertid at østeuropeiske håndverkere har en annen holdning til risiko enn norske.

Mennesker kan ha svært ulik holdning til risiko, og den enkelte er ikke konsistent i sin risikohåndtering:

  • Noen fotgjengere går (uten hjelm!) på fortauer under istapper også der de er advart med takrasskilt.
  • Moderne småbarnsforeldre kan neppe tenke seg å kjøre barn i personbil uten at de er spent fast i barneseter selv under korte turer i moderat fart. De samme foreldrene lar imidlertid barna bevege seg fritt på tog, T-bane eller buss.
  • Arbeidstilsynet nedlegger forbud mot at ansatte i en kommunal omsorgsbolig får hente utstyr ned fra en hems fordi stigen opp til hemsen ikke er sikret. De funksjonshemmede får derimot fritt bruke stigen uten at noen har innvendinger.
  • Mens Arbeidstilsynet beskytter de ansatte, finnes det i praksis intet offentlig organ som fører tilsyn med lydløse syklister som i 20-30-40 kilometers fart utsetter fotgjengere for fare. Tvert imot vil byrådet i Oslo tredoble risikosporten.

Enhver som setter sine ben utenfor Norden vil se at barn og voksne utsetter seg for risiko som er utenkelig i Norge. At østeuropeiske arbeidere beholder sin risikoholdning når de kommer til Norge, er neppe overraskende. Kanskje omtaler de til og med nordmenn som pyser – på polsk eller litauisk?

Det kan godt tenkes at vi har en omfattende arbeidslivskriminalitet i Norge, men østeuropeiske istapparbeidere fortjener neppe status som sannhetsvitner i denne forbindelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.