Innlegg om innleie i norsk arbeidsliv: Økt ulikhet mellom bedrifter – og mellom grupper av arbeidstakere

Bruken av innleie og underentreprenører øker i norske bedrifter. Utviklingen har sammenheng med både bedriftenes lønnsomhet og sosiale forskjeller blant arbeiderne. Går vi mot et mer fragmentert norsk arbeidsliv?

Innleie og underentreprenører utgjør vel åtte prosent av bedriftenes samlede kostnader til arbeidskraft. Andelen er høyest i bygg og anlegg, mer enn 18 prosent.
Innleie og underentreprenører utgjør vel åtte prosent av bedriftenes samlede kostnader til arbeidskraft. Andelen er høyest i bygg og anlegg, mer enn 18 prosent.Foto: Gunnar Lier
Publisert 6. December 2021, kl. 14.42Oppdatert 6. December 2021, kl. 14.42