Kunnskapsløst fra Google og McKinsey

Toppsjefene i Google og McKinsey synser om saker de ikke har greie på. De burde vite bedre.

For det andre er det ikke, slik de to toppsjefene hevder, mangelen på enere vi skal være redde for. En mer reell bekymring, som også OECD har tatt opp, er at teknologien i seg selv kan bidra til å forsterke forskjeller, og støte flere ut av arbeidsmarkedet, skriver innleggsforfatteren. Foto: Aleksander Nordahl
For det andre er det ikke, slik de to toppsjefene hevder, mangelen på enere vi skal være redde for. En mer reell bekymring, som også OECD har tatt opp, er at teknologien i seg selv kan bidra til å forsterke forskjeller, og støte flere ut av arbeidsmarkedet, skriver innleggsforfatteren. Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 24. January 2018, kl. 19.45Oppdatert 24. January 2018, kl. 19.45