For det første virker det ikke som toppsjefene Jan Grønbech i Google Norge og Martin Bech Holte i McKinsey har forstått hvorfor det er slik at vi i Norge har kommet langt på å bruke teknologi. Det handler ikke om dyrking av enere og om åpning for flere privatskoler, slik Grønbech og Bech Holte tar til orde for.

Det handler om en god offentlig utdannelse for alle, og om små lønnsforskjeller som har gitt oss dyre fagarbeidere, billige ingeniører og arbeidsgivere som automatiserer det som kan automatiseres.