Regjeringen har lagt frem flere forslag og anbefalinger om innstramninger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak, blant annet et forbud mot innleie på byggeplasser i Oslofjord-området.

Hadia Tajik
Hadia Tajik (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL) skriver i DN 25. januar at hun «reagerer sterkt på» at det ikke har vært dialog med partene i forkant.

Men saken er at politisk ledelse Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ved statssekretær Maria Schumacher Walberg, allerede 2. desember hadde møte med partene i arbeidslivet om forslagene som ble vurdert.

Deretter ble det avholdt flere møter med berørte næringer, blant annet 9. desember med byggenæringen, hvor også BNL deltok, sammen med Fellesforbundet, LO og NHO.

BNL var i møtet representert ved Nina Solli selv.

Så dialog har det vært. Solli er bare ikke enig i forslaget. Det står selvsagt hun og BNL fritt til.

Den norske modellen med trepartssamarbeid er ikke en arbeidsmodell som forutsetter konsensus og enighet ved enhver korsvei. I så fall ville det vært en arbeidsmodell for veto og mot forandring. Det er det ikke.

Så forstår jeg at BNL har klare meninger om de tiltakene vi har lagt på bordet, og jeg ser frem til å motta bransjens svar på høringsbrevet vi har sendt ut. Men at innstramningene vi har sendt på høring har kommet overraskende, er jo litt overraskende i seg selv.

Arbeiderpartiet gikk til valg på et løfte om å «forby innleie som fortrenger faste ansettelser». I Hurdalserklæringen står det at regjeringen vil «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». Erkjennelsen av at det er behov for slike innstramninger har vokst frem over tid, og de siste årene har også stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene hatt møter med blant annet BNL.

Tiltakene vi kommer med, bunner jo i at vi mener det er behov for tryggere arbeidsvilkår i en bransje som sliter med rekrutteringen. Dette er ikke kollektiv straff, som Solli kaller det, det er politikk for å endre retning og realisere målet om at arbeidstagere i større grad skal ha faste og direkte ansettelser hos en arbeidsgiver.

Dette er en støtte til seriøse bedrifter som vil bygge kompetanse hos sine ansatte i en næring som er svært viktig for Norge. Tryggere arbeidsvilkår gjør hele bransjen mer attraktiv.

Solli deler jo regjeringens ønske om en seriøs byggenæring med faste, hele stillinger, med kompetente fagarbeidere, mange lærlinger og høy kvalitet. Hun mener også at regjeringen bør begynne med å endre praksis for offentlige anskaffelser for å hindre useriøse aktører. Dette arbeidet er i gang.

Vi tar gjerne imot innspill og vurderinger til dette også fra partene i arbeidslivet, samtidig som vi er tydelige på kursen: Vi vil at norske bedrifter skal konkurrere på kompetanse – ikke på lønns- og arbeidsvilkår.

BNL var i møtet representert ved Nina Solli selv. Så dialog har det vært

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.