Karen Helene Ulltveit-Moe skriver om deltidskrise i helse- og omsorgssektoren i en kronikk i DN 23. august. Der påstår hun at deltidskrisa kan løses ved å utvide arbeidsgivers styringsrett og ved at velferdsarbeiderne jobber mer i helgene. Hun hevder samtidig at det ikke er noen deltidskrise.

Når unge og nyutdannede velferdsarbeidere må sette livene sine på vent fordi de må jakte på ekstravakter og nye stillingsbrøker, ja da har vi en deltidskrise.

Karen Helene Ulltveit-Moe sier at turnuser er en hestehandel hvor vi krever mindre helgearbeid for å godkjenne turnuser. Det er ikke riktig.

Fagforbundet godkjenner turnuser med mer helgearbeid. Mange kommuner opererer med tre til fem flere arbeidshelger i året enn det turnus med hver tredje helg tilsier. Vi har også inngått avtaler i mange kommuner der ansatte jobber tolv timer strekk i helgene, men også noen ganger i ukedagene.

Arbeidsgiver må ha avtaler med tillitsvalgte for å kunne ha mindre enn elleve timers hvile mellom vaktene. Det mener vi er riktig. Det er sjelden eller aldri at tillitsvalgte motsetter seg mindre hviletid. Vår anbefaling er at man ikke skal gå under ni timers hviletid, selv om loven sier åtte. Åtte timer er lite.

Arbeidstagerne skal skifte, komme seg hjem, bruke tid til å legge fra seg jobben, sove, stå opp, dusje, spise frokost og reise på jobb igjen, i løpet av en hviletid. Hviletiden er viktig. Det vet alle vi som har jobbet turnus.

Vi løser ikke deltidskrisa ved at arbeidsgiver gis mer styringsrett. Derimot har vi større tro på å løse kulturproblemet. Vi må jobbe for at fremtidens sykepleiere og helsefagarbeidere faktisk ønsker hele stillinger – fordi det er best for dem selv, for kommunene og samfunnsøkonomien. I tillegg blir det langt færre personer å forholde seg til for brukere og pasienter.

Vi trenger hjelp fra kommunepolitikerne for å få dette til. Heltid må prioriteres og hjelpes frem av politisk gjennomføringskraft.

Molands rapport, som Ulltveit-Moe viser til, sier også at samarbeidsturnuser har størst effekt for å oppnå hele stillinger. Ansatte får et større ansvar for å lage turnuser. Det fører til større bevisstgjøring, og fordelingen av vaktene blir også bedre og mer rettferdig.

Dette er det motsatte av hva Ulltveit-Moe foreslår, nemlig at man gjennom arbeidsgivers styringsrett deler ut turnusen til de ansatte. Av erfaring vet vi at det ikke fungerer, selv om det har vært gjort forsøk med de tillitsvalgtes velsignelse. Det har tvert imot ført til opprør blant de ansatte, dårligere arbeidsmiljø og et økt skille mellom ledere og ansatte. Resultatet har heller blitt økt skepsis mot heltidsstillinger.

Styringsrett og tvangsturnuser er slett ikke veien å gå. Politisk vilje til å prioritere den deltidskrisa vi befinner oss i, er avgjørende. En god begynnelse kan være å omgjøre ekstravaktressursene til hele stillinger. Nova-forsker Mia Vabø sier blant annet at «hvis alle jobbet i hele stillinger, ville vi plutselig ha for mange ansatte og ikke for få» (i fagbladet.no, 21. august). Dette viser at dagens deltidskrise kan løses, og det setter utfordringer og prioriteringer i riktig perspektiv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.