Turnusarbeiderne i den norske helsesektoren kan se langt etter «heltidskulturen» så lenge man ikke klarer å øke helgebemanningen.

Det finnes måter å kompensere helgearbeidet på, men for å utforske nye løsninger må man løsrive seg fra dagens rigide regler. Så lenge de er uendret, vil diskusjonene om heltidskultur forbli fastlåste og binde opp penger som burde gått til mer fornuftige formål – slik som bedre lønn til helsearbeiderne.

Kjartan Kastet Klyve
Kjartan Kastet Klyve

Vår betyr lønnsforhandlinger. Men det er mer enn bare lønnen som skal avgjøres. Blant norske helsearbeidere er det mange som arbeider ufrivillig deltid, og problemet er særlig stort blant turnusarbeidere.

I Norge er partene langt på vei enige om at man skal skape en såkalt heltidskultur. Men dette vil ikke skje uten å forstå hvorfor ledere på lokalt nivå lyser ut deltidsstillinger.

Ikke minst er det essensielt å akseptere at dette ikke kun er et kulturspørsmål, men også et resultat av måten turnusplaner lages på i dag.

Jeg fikk anledning til å sette meg godt inn i norsk turnusplanlegging i arbeidet med min doktorgrad. Det viser seg at helgevaktene er flaskehalsen – og forskjellen mellom hverdag og helg er stor.

På en tenkt avdeling med jevnt bemanningsbehov alle dager, der alle jobber heltid, har man omtrent halvparten så god dekning i helgen som i hverdagene. Lederne jeg har snakket med forteller det samme: helgene er problemet.

Dette funnet vil neppe overraske drevne turnusarbeidere, men det utgjør likevel kjernen av utfordringene ved norsk turnusplanlegging. Årsaken er kombinasjonen av et krav om å ikke arbeide mer enn hver tredje helg og en intensjon om å ha flest mulige heltidsstillinger.

Denne sammenhengen frustrerer både ansatte og ledere. I praksis ender avdelinger ofte opp med en blanding av mer eller mindre funderte «krisetiltak», for eksempel å:

  • Benytte deltidsstillinger
  • Kjempe til seg ekstra midler og heve bemanningsnivået, slik at også dekningen i helgene forbedres (innebærer i praksis overbemanning mandag til fredag)
  • Godta grunnbemanning under tilrådet nivå og kalle inn vikarer ved akutt behov (vikarer kan være eksterne fra bemanningsbyråer eller fast ansatte som tar på seg ekstra skift på kort varsel)
  • Gjøre uformelle avtaler om at noen arbeider ekstra helgeskift ved behov, vel vitende om at det blir behov
  • Skyve på helgearbeid som kan utsettes til hverdager, for å kunne redusere bemanningen i helgene.

Mitt hovedpoeng er at motsetningen mellom å arbeide hver tredje helg og å tilby heltidsstillinger er et resultat av reglene for tredelt skiftarbeid – ikke av uvilje og ukultur – og at dette er gode nyheter. Det er nemlig bundet opp store penger i alle de ukentlige krisetiltakene.

Om man tør å vurdere alternativer til regelen om arbeid hver tredje helg, og man samtidig gjør det mer attraktivt å jobbe i helgen, kan man frigjøre mye penger.

For eksempel er det helt realistisk å se for seg flere heltidsstillinger, innføring av helgebonuser og at arbeidsgiver sparer penger – alt på en gang. Da kan de som har livssituasjoner tilpasset helgearbeid i størst mulig grad ta ekstra ansvar.

Jeg har hørt om mange kreative tilnærminger for å gjøre skiftarbeid attraktivt i ulike deler av verden.

Et godt eksempel er hvordan en gruppe kirurger avgjorde hvem som måtte jobbe årets minst populære skift. Alle tok med seg kontanter og stilte hverandre spørsmålet: «Hvem jobber julaften?»

For hver gang ingen av kirurgene tok på seg skiftet, måtte alle legge en ny seddel på bordet. Til slutt var det én som «sprakk» og håvet inn pengene.

Slik gikk julaften fra årets minst populære skift til å bli frivillig bemannet hvert år.

Jeg mener ikke at norske helsearbeidere skal møte opp med hundrelapper og ha auksjonsrunder hver gang skiftarbeidet skal planlegges. Men jeg tror det er mulig å la seg inspirere til å tenke nytt.

Noen interessante tiltak som det kunne vært nyttig å se nærmere på, er:

  • En mulighet for å velge mellom lange skift hver tredje helg eller vanlige skift hver andre helg
  • Bonuser for helgearbeid
  • Redusert arbeidstid i bytte mot ekstra helgearbeid
  • Kryssutdannelse, slik at de som arbeider ved polikliniske avdelinger i dag også kan dekke helger for andre avdelinger.

Det finnes måter å kompensere helgearbeidet på. Men for å utforske nye løsninger må man løsrive seg fra dagens rigide regler.

Så lenge de er uendret, vil diskusjonene om heltidskultur forbli luftige ideer.

… helt realistisk å se for seg flere heltidsstillinger, innføring av helgebonuser og at arbeidsgiver sparer penger – alt på en gang

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.