Solveig Osborg Ose

Solveig Osborg Ose, dr. polit, seniorforsker ved Sintef

Sykelønnsordningen vår fungerer godt

Se til Sverige, sier mange. Men det er ikke grunn til å si at vår sykelønnsordning fungerer dårlig. Vi kan heller se til Finland.

Publisert: Oppdatert:

Fagforeningene i Sverige erfarer at innstramningene har ført til at mange arbeidstagere har fått en mye mer utrygg situasjon, og advarer norske myndigheter og partene mot å gå i svensk retning, skriver artikkelforfatteren.
Fagforeningene i Sverige erfarer at innstramningene har ført til at mange arbeidstagere har fått en mye mer utrygg situasjon, og advarer norske myndigheter og partene mot å gå i svensk retning, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Christopher Olssøn)