Innlegg: «Norgesmodellen» og elefanten i rommet

En ny modell skal bidra til seriøst arbeidsliv gjennom det offentliges innkjøpsmakt. Men vil kravene den stiller være lovlige i henhold til anskaffelses- og EØS-retten?

Dersom kravene derimot gjelder arbeidsvilkårene knyttet til arbeidstagere som ikke arbeider på et slikt prosjekt for den offentlige innkjøperen, er ikke svaret like opplagt, skriver artikkelforfatterne.
Dersom kravene derimot gjelder arbeidsvilkårene knyttet til arbeidstagere som ikke arbeider på et slikt prosjekt for den offentlige innkjøperen, er ikke svaret like opplagt, skriver artikkelforfatterne.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 21. January 2022, kl. 18.18Oppdatert 21. January 2022, kl. 18.18