Innlegg: En 1. mai-hilsen på vegne av frilansere og andre selvstendig næringsdrivende

Koronakrisen har flombelyst det vi allerede vet: Selvstendig næringsdrivende kunstnere, musikere, journalister, fotografer og kritikere lever svært usikkert. Heller ikke før koronakrisen hadde de råd til å ta seg fri 1. mai.

Å være selvstendig næringsdrivende vil alltid innebære en risiko, men i dag er gapet mellom rettighetene til fast ansatte og frilansere for stort, skriver tillitsvalgte i tre forbund som organiserer frilansere og kulturarbeidere.
Å være selvstendig næringsdrivende vil alltid innebære en risiko, men i dag er gapet mellom rettighetene til fast ansatte og frilansere for stort, skriver tillitsvalgte i tre forbund som organiserer frilansere og kulturarbeidere.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 1. May 2020, kl. 16.40Oppdatert 1. May 2020, kl. 16.40