Innlegg: Ansatte overvurderer egen rett til bonus

Bonus er ikke fastlønn. Det betyr at arbeidsgiver i mye større grad kan gjøre endringer som medfører at ansatte får mindre bonus eller ingen bonus i det hele tatt.

En distriktssjef i Kiwi tapte i fjor et bonuskrav på nærmere 300.000 kroner i lagmannsretten. Arbeidsgiver fikk medhold i at vilkår i ordningen som ikke var kjent for den ansatte, skulle gjelde.
En distriktssjef i Kiwi tapte i fjor et bonuskrav på nærmere 300.000 kroner i lagmannsretten. Arbeidsgiver fikk medhold i at vilkår i ordningen som ikke var kjent for den ansatte, skulle gjelde.Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 12. February 2020, kl. 18.57Oppdatert 12. February 2020, kl. 18.57