Våren er her og muligheten for å ta opp lønn og betingelser kommer med den. Kanskje du også skal skifte jobb, i et kokende jobbmarked. Her er et tips om et punkt som du kan ta med i lønnssamtalen.

Lykkes du, kan det være verd nesten så mye som en halv månedslønn.

Det er ikke noe du ser på lønnsslippen med en gang. Faktisk er det å håpe at du ikke vil trenge det. Men om noe skjer i livet ditt – med noen du bryr deg om og har omsorg for – kan det faktisk være mulig å få lønn for de dagene du er nødt til å legge jobben til side.

Anita Vatland
Anita Vatland (Foto: Privat)

Vi snakker om en paragraf i arbeidsmiljøloven 12–10 Omsorg for og pleie av nærstående. Denne paragrafen gir arbeidstagere rett til ti dagers permisjon per år for å pleie og yte hjelp til nærstående, det vil si partner, foreldre eller egne unge som har passert 18 år.

La oss si det er en slags omsorgsdager for å passe eller hjelpe syk, aldrende mor fremfor et sykt barn. Men de er ulønnet. Så om du ikke har avtale om at de er dekket med lønn, kan en halv månedslønn gå tapt.

Noen har fått dette dekket i sine tariffavtaler – ofte statlige – men det hjelper ikke oss andre.

Dette er dager som er viktige å ha om livet endrer seg. Noe skjer plutselig, en ulykke, et hjerneslag, en kraftig infeksjon. Det kan være en diagnose som bekrefter demens, kreft eller en nevrologisk sykdom. Ulike former for psykiske lidelser eller rusavhengighet kan ramme en vi bryr oss om. Og da påvirkes de som står rundt.

Derfor kan du oppleve det å bli en av landets 800.000 aktive pårørende og må yte hjelp og omsorg – til partneren din, til eldre du bryr deg om eller til voksne barn. For når de er over 18 år, men likevel ikke kan være alene, så er det ikke lenger dekkede omsorgsdager å få. De defineres som voksne.

Den største gruppen aktive pårørende er i alderen 30 til 70 år, og rundt syv av ti er i arbeid. De prøver vanligvis å hjelpe sine nærstående ved å bruke helger, kvelder, ferier, avspasering men på et tidspunkt så kan det kan også gå ut over arbeidstiden. Å kjøre og hente til legeavtaler, en forvirret eldre som har gått ut og ikke finner hjem, en voksen som ikke hentes til dagsenteret, alt det praktiske som skal ordnes med leger, apotek, hjelpemidler og møter med det offentlige.

Ti dager til slikt, med lønn, kan komme godt med, så:

  • Sjekk din fagforenings tariffavtale om arbeidsmiljøloven 12–10 Omsorg for og pleie av nærstående er dekket med lønn. Hvis ikke, kan du spørre hvorfor de ikke tar tak i dette på vegne av medlemmene sine.
  • Hvis du skal skrive ny arbeidsavtale eller forhandle om lønn, så ta med som et eget punkt at disse dagene skal være dekket med lønn. Det er en lavthengende frukt for deg og bør være lett å si ja til for en fremoverlent arbeidsgiver.

Vi i Pårørendealliansen skal følge opp Hurdalsplattformen og ta tak i punktet som lyder: «Forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for a sikre likestilling og muligheten til a kombinere arbeid og omsorg» (side 60).

Inntil regjeringen gjør jobben sin der, må hver enkelt gjøre den jobben for seg selv.

Noen har fått dette dekket i sine tariffavtaler – ofte statlige – men det hjelper ikke oss andre

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.