Fra tid til annen kan det være tankemessig klokt å teste etablerte oppfatninger. Det er imidlertid uklokt å gå ut med nye konklusjoner før en har tenkt gjennom konsekvensene og logikken. Det var det Frps leder Siv Jensen gjorde da hun lanserte ideen om å snu opp ned på frontfagsmodellen i år, ved la sykepleiere og lærere forhandle først.

Jensens begrunnelse var at sykepleiere og lærere har stått i fronten under pandemien og har for lave lønninger. Lønningene må opp for å bedre rekrutteringen til disse yrkene.

Forslaget er uklokt, av flere grunner.

Det er ingen tvil om at sykepleiere og lærere gjør en formidabel jobb under pandemien, men: Det er det også mange andre som gjør, og det det er svært mange som lider fordi jobbene deres eller virksomheten de driver er stengt ned. Å plukke ut to grupper på denne måten vil bare være konfliktskapende og bidra til krav om at de fleste andre også må få høyere lønn enn normalt.

Generelt bør arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor mer åpne for å bruke engangstillegg til å premiere personer som gjør en særlig innsats.

Dersom det er åpenbart at en yrkesgruppe lønnsmessig trenger et løft, har man tidligere greid å løse det innenfor frontfagsmodellen. For å få til et løft for bestemte grupper, må det være aksept for det blant alle de andre, ellers vil høyere lønnstillegg for disse bare føre til at alle krever høyere lønn.

Ideen bak modellen er at partene i tradisjonell konkurranseutsatt industri skal forhandle først og sette rammen for hvor store lønnstilleggene i gjennomsnitt skal bli også i skjermede virksomheter som offentlig sektor. Dersom en lot lærere og sykepleiere forhandle først, ville lønnstilleggene deres blitt retningsgivende. Lønnsveksten i Norge ville samlet sett blitt for høy, slik at mange arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer ville gått tapt.

Er det virkelig store problemer med rekrutteringen til sykepleier- og læreryrkene? Tilstrømningen til sykepleierutdanningen har i flere år steget, og utdannelseskapasiteten er utvidet. For lærerutdannelsen er bildet litt mer blandet. Det var nedgang i søkertallene i 2020, etter kraftige økninger de to foregående årene.

Ironisk nok lanserte Siv Jensen forslaget som ville tatt livet av frontfagsmodellen bare dager etter at den moderne frontfagsmodellens far, Per Kleppe, døde. Frontfagsmodellen bør overleve ham, og fortsette å bli vedlikeholdt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.