Ola Kvaløy kaller «New Public Management» en tillitsreform i kronikk i DN 10. september. Det er drøy kost.

Det er fullt mulig å kombinere mål- og resultatstyring med mer tillitsbasert styring og ledelse. Men det blir ikke mer tillit i offentlig sektor når den ble styrt med markedsmekanismer, incentiver og konkurranse. Snarere tvert imot.

Arbeiderpartiet vil ha et oppgjør med New Public Management. Det betyr ikke at vi vil kaste ut mål- og resultatstyring.

Dagens mål- og resultatstyring må forbedres og suppleres. Dette er en viktig del av hva Arbeiderpartiet ønsker av en tillitsreform i offentlig sektor.

Her er hovedgrepene vi vil ta:

  • Omfanget av måling og rapportering må reduseres kraftig. Det trengs en gjennomgang av mål og resultatsystemet, tildelingsbrev, økonomireglement i staten og virksomhetsinterne mål- og resultatstyringssystemer.
  • En tillitsreform må ta utgangspunkt i den norske arbeidslivsmodellen og involvere tillitsvalgte. Vi samarbeider og forhandler om lønn og arbeidsforhold på den enkelte arbeidsplass og på overordnet nivå i Norge. Det er slik vi håndterer interessemotsetninger og samfunnsutfordringer.
  • En tillitsreform må gi større rom for innovasjon nær dem som benytter seg av velferdstjenestene. I dag står en rigid styring i veien for initiativer for å gi innbyggerne et bedre tilbud. Den digitale utviklingen gir nye muligheter for å involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av bedre tjenester.

En tillitsreform ville ikke være spesielt tillitsbasert dersom den ble bestemt i detalj av politikere på toppen. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å ta brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

En tillitsreform ville ikke være spesielt tillitsbasert dersom den ble bestemt i detalj av politikere på toppen