Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk nylig ut og kunngjorde at regjeringen vil oppheve statsansattes plikt til å slutte i jobben ved oppnådd særaldersgrense. Hver femte ansatt i staten, omkring 30.000 personer i blant annet politiet, Forsvaret og andre grupper med særlige fysiske utfordringer i jobben, har en såkalt særaldersgrense.

Statsråd Isaksen lovte at han om kort tid vil sende på høring et nytt regelverk som vil tillate ansatte å stå i jobb utover særaldersgrensen på 60, 63 eller 65 år. Da kan de samme menneskene jobbe til de er både 67 og 70 år, hvis de ønsker det. Om institusjonen ønsker det, kan de også stå i jobb enda lenger.

Dette høres jo fint ut, for samfunnet vårt har alltid bruk for personer med lang erfaring og høy kompetanse. Men Isaksen nevnte ingenting om at statsansatte som jobber utover fylte 67 år taper tjenestepensjon.

Tapet øker i takt med at de jobber lenger enn de må.

Sakens kjerne er: En offentlig ansatt med en årslønn på for eksempel 600.000 kroner i en stillingstype uten særaldersgrense, får en grei pensjon hvis vedkommende slutter ved fylte 67 år. Men hvis den samme personen jobber ett år utover 67 år, blir den totale pensjonsutbetalingen over livsløpet redusert med hele 160.000 kroner. Arbeider man til fylte 73 år, taper man utrolige 1,96 millioner kroner over livsløpet.

Hvis en privatperson hadde stukket av med sparepengene mine på denne måte, ville det blitt betraktet som et tyveri. Om staten gjør det samme, tilsier min rettferdighetssans at dette fremdeles er tyveri. Kort og godt: Hvor har myndighetene gjort av sparepengene mine?

Jeg finner det underlig at Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer oss til å stå på for Norge så lenge vi kan, men tar fra oss den pensjon vi har opptjent. Selv er jeg mer aktiv enn noen gang med å hente inn forskningsprosjekter og publisere – og siteres mer enn noen gang. Det ville føles oppmuntrende om vi i årskullene 1944-53, som fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, kunne få tilbake pensjonssparepengene våre.

Det forekommer meg underlig – mildt sagt – at jeg, som snart fyller 71 år, men er i fullt arbeid ved Universitetet i Oslo, fremdeles blir trukket to prosent i pensjonsinnskudd av min lønn. Men om jeg står i jobb frem til jeg er 73 år, taper jeg hele min tjenestepensjon.

Norge er formodentlig det eneste landet i verden som har innført negativ opptjening av tjenestepensjon. Mennesker som har lyst til å jobbe videre, og som arbeidsgiveren gjerne vil beholde, blir altså straffet på pungen hvis de fortsetter etter aldersgrensen.

Det ville være nyttig med et oppklarende svar fra Solberg og Røe Isaksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.