Byggenæringen står i en perfekt storm. Høye materialkostnader, høyere renter, synkende eiendomspriser og økende priser på arbeidskraft gjør at vi venter enda flere permitteringer, oppsigelser og konkurser fremover i landets største fastlands- og distriktsnæring. Det bør bekymre politikerne.

Jørn Eggum
Jørn Eggum (Foto: Gunnar Blöndal)

Byggenæringen har alltid fulgt de økonomiske syklusene, men mens byggenæringen nå sliter kraftig, er det fortsatt god fart i norsk økonomi totalt sett.

Arbeidsledighetstallene fra Nav for juli viste en ledighet på 1,8 prosent i det norske arbeidsmarkedet. Samtidig viser permitteringstallene at antallet som har mottatt permitteringsvarsel i byggenæringen hittil i år er 400 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Nina Solli
Nina Solli

Dette gjør at arbeidsledige og permitterte fra byggenæringen kan finne nye arbeidsgivere i andre næringer. På kort sikt er dette positivt for Norge, men vi er bekymret. Det minner om krisen på begynnelsen av 1990-tallet. Da mistet byggenæringen tusenvis av fagarbeidere som aldri kom tilbake.

Er det så farlig da?

Mister byggenæringen verdifull kompetanse, vil vi alle bli berørt. For når markedet snur, vil kapasiteten være langt mindre. Arbeidsinnvandring har avhjulpet byggenæringen tidligere, men denne gangen vil vi konkurrere med mange land i Europa om kapasitet og fagarbeidere. Og når Ukraina skal gjenoppbygges, får vi verdens største byggeprosjekt i Europa.

Det tar fem-seks år å bygge opp en ny fagarbeider. Det vil altså ta årevis før vi har nok kapasitet.

Det bygges nå under halvparten av de boligene det er behov for, og mange offentlige byggeprosjekter er lagt på is. Når markedet snur, kan vi få en ny prisgalopp som ingen er tjent med. Antall 80-åringer øker drastisk, det vil kreve nye omsorgsboliger. Vi vil også trenge nye skoler og veier, samtidig som vi trenger rehabilitering, ombygging, vedlikehold av eksisterende bygningsmasse for å bygge det moderne og bærekraftige Norge.

Skal vi unngå en nedbygging av byggenæringen, må vi derfor finne frem verktøykassen igjen. Reglene er nå slik at man kan bli permittert i maksimum 26 uker. Deretter må bedriftene ty til oppsigelser.

Fellesforbundet og BNL ber om at permitteringsperioden endres til 52 uker, slik at bedriftene ikke tømmes for kompetanse, og at arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til fem dager. Dette vil avhjelpe en næring som sliter med store kostnadsøkninger, og gjøre dem i stand til å holde på fagfolkene lengre.

Ingen er tjent med at nedturen blir langvarig for byggenæringen, som også utgjør en viktig del av beredskapen i det norske samfunnet. Det så vi nå senest under Hans, da næringen stilte opp for å hindre flom, redusere skader og sikre liv, bygg og infrastruktur. Skal vi unngå det, må også kommuner og fylker gjøres i stand til å igangsette gryteklare prosjekter.

I tillegg må man legge til rette for at fagfolkene kan bruke krisen til å bygge grønn kompetanse gjennom utdannelse og kurs. I dag kan ikke permitterte starte på videreutdanning før de har vært permittert og uvirksomme i 12 uker. Denne regelen bør endres.

Får vi til det, er byggenæringen klar til å bygge de gode klimaløsningene, sikre rehabilitering og vedlikehold, og de byggene Norge trenger når etterspørselen kommer tilbake.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.