Vi har hørt det flere ganger nå. Om unndragelse av skatter og avgifter, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid i deler av næringen. Undersøkelser som viser at brudd på kjøre- og hviletidsreglene, dårlige hvileforhold, uregelmessig arbeidstid og effektivitetskrav bidrar til trøtte sjåfører og dårlige arbeidsforhold. Transportbestillere som mangler kunnskap om underleverandører og om hva slags arbeidsforhold sjåførene av deres varer egentlig har.

Det er også avdekket at en høy andel av særlig de utenlandske tungbilsjåførene ikke får den lønnen de har krav på.

Dette er realiteten for mange som arbeider i transportbransjen i dag. Slik kan vi ikke ha det.

Samferdselminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselminister Jon-Ivar Nygård (Foto: Live Austgard/VG/NTB)

Arbeidstagere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Transportsektoren er arbeidsplass for tusenvis av mennesker over hele landet. De skal oppleve trygghet på jobben. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, og særlig arbeidstagere i transportsektoren er utsatt.

Useriøse aktører og ulovlig virksomhet i transportbransjen rammer dessuten ikke bare de ansatte. Trøtte sjåfører på veiene er en stor fare for trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Ulovlig lave lønninger i deler av bransjen legger opp til en farlig standard og får svært uheldige konkurransefordeler som bidrar til å ødelegge den seriøse bransjen. Svart arbeid er skadelig for hele samfunnet, og brudd på miljøkrav er uheldig for naturen.

Heldigvis er de fleste aktørene i transportbransjen seriøse. Men vi ser dessverre stadige eksempler på at mange arbeidstagere i sektoren ikke opplever den tryggheten de skal ha.

Aktører som driver useriøst og ulovlig skal stoppes. Derfor starter vi nå, som varslet i Hurdalsplattformen, arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Det er på høy tid at vi starter denne oppryddingen.

Handlingsplanen vil ha tiltak innenfor regelverk, styrket tilsyn og kontroll, informasjonstiltak og informasjonsutveksling, internasjonalt samarbeid, styrket trepartssamarbeid og samarbeid mellom etater, rekruttering og kompetanseheving.

Vi skal se på alle deler av transportsektoren, og regjeringen inviterer i disse dager både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til denne handlingsplanen. Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende mot sosial dumping i transportsektoren.

Nå skal vi rydde opp. Nå starter vi storrengjøringen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.