Johan From, professor og leder ved Senter for innovasjon i utdannelse, Handelshøyskolen BI og Hans Bonesrønning, professor ved Senter for økonomisk forskning, NTNU og professor II Senter for innovasjon i utdannelse, Handelshøyskolen BI

La arbeidslivet drive yrkesskole

Flytt ansvaret for fag- og yrkesutdannelsen fra skole til bedrift og offentlig virksomhet. Det sikrer rett kompetanse og læreplasser.

Publisert: Oppdatert:

Grensesnittet mellom skole og arbeidsliv endres på en grunnleggende måte. Fag- og yrkesutdannelseselevene vil sosialiseres inn i det arbeidsliv de skal tilbringe resten av sin yrkesaktive tid i, ikke inn i en skole de skal forlate.
Grensesnittet mellom skole og arbeidsliv endres på en grunnleggende måte. Fag- og yrkesutdannelseselevene vil sosialiseres inn i det arbeidsliv de skal tilbringe resten av sin yrkesaktive tid i, ikke inn i en skole de skal forlate. (Foto: Jan Haas/NTB Scanpix)