La arbeidslivet drive yrkesskole

Flytt ansvaret for fag- og yrkesutdannelsen fra skole til bedrift og offentlig virksomhet. Det sikrer rett kompetanse og læreplasser.

Grensesnittet mellom skole og arbeidsliv endres på en grunnleggende måte. Fag- og yrkesutdannelseselevene vil sosialiseres inn i det arbeidsliv de skal tilbringe resten av sin yrkesaktive tid i, ikke inn i en skole de skal forlate. Foto: Jan Haas/NTB Scanpix
Grensesnittet mellom skole og arbeidsliv endres på en grunnleggende måte. Fag- og yrkesutdannelseselevene vil sosialiseres inn i det arbeidsliv de skal tilbringe resten av sin yrkesaktive tid i, ikke inn i en skole de skal forlate. Foto: Jan Haas/NTB Scanpix
Publisert 15. March 2018, kl. 13.28Oppdatert 15. March 2018, kl. 13.29