I en kronikk i DN 6. januar kommer forsker Simen Markussen ved Frischsenteret med gode betraktninger om hva som skal til for å løse utfordringene for å gi arbeidslivet tilstrekkelig arbeidskraft. Han viser til yrkesfagenes utfordringer, som er store og vil vokse fremover.

Markussen påpeker at frafallet fra videregående skole er betydelig og at skolen ikke passer for alle. Jeg vil legge til at slik yrkesutdanningen har vært innrettet de siste 25 år, passer den heller ikke til de behovene som markedet og virksomhetene har for å kunne levere riktig kvalitet på sine produkter og tjenester.

Yrkesfag er en spesialistutdanning, og når læreplaner fylles opp med teori som ikke er tilknyttet faget, reduseres elevenes motivasjon for å stå ut utdanningsløpet.

Markussen greier ikke å frigjøre seg fra myten om at generell teori innebærer høy kompetanse. For arbeidslivet er kompetanse knyttet konkret til de oppgaver som skal løses, og for yrkesfagene innebærer dette praktiske ferdigheter kombinert med fagteori.

Jeg deler Markussens advarsler mot akademisering av yrkesfag og hans tanker om å inkludere de som ikke har gått den ordinære utdanningsveien. Bruk virkemidler for å stimulere til yrkesdeltagelse istedenfor lediggang, og gi muligheter for tilgang til restkompetanse med tilhørende yrkesteori slik at de behersker sitt fag.

Yrkesfagenes status er forbundet med praktisk og teoretisk kunnskap for å mestre faget, ikke til akademia.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.