Menn eier nær 80 prosent av de private aksjeverdier på Oslo Børs (ifølge DNB). Tallene er ikke mer oppløftende når det gjelder gründerskap. Det er like mange kvinner som menn som sier at de ønsker å bli gründere. Om lag 45 prosent av alle som ønsker å starte egen bedrift er kvinner.

Andelen kvinner blir lavere jo mer man beveger seg mot vekstbedriften. Kun 20 prosent av alle aksjeselskaper som opprettes, opprettes av kvinner (tall fra Menon). Og for bedrifter som i tillegg har en gjennomsnittlig omsetningsvekst på mer enn ti prosent årlig, er kvinneandelen rundt ti prosent.

På veien fra drømmen om entreprenørskap til etablering av bedrifter med vekst og høy verdiskaping faller kvinnene fra. En av årsakene er at kvinner har mindre tilgang på kapital enn mannlige entreprenører.

Mange kvinnelige gründere opplever å møte større krav, gjennom screening og informasjonskrav, enn menn når de skal hente inn kapital.

Ulikt språk og mannsdominans i finansnæringen kan også påvirke muligheten for at gode prosjekter med kvinnelige entreprenører får tilgang til finansiering.

Men så lurer jeg også på: Teller bransjer mindre når kvinner eier mer i dem?

Et eksempel på en bransje som får lite oppmerksomhet, er skjønnhetsbransjen. Skjønnhet, mote, velvære og mat er også vekstbransjer med milliardomsetning. Bransjene er umodne digitalt og står i store endringer. Dette er en kvinnedominert bransje som får lite «business-oppmerksomhet».

Påvirkerbransjen får stadig større gjennomslag, og inntektene til påvirkerne har nærmest eksplodert. Men fortsatt får bloggerne synlighet gjennom oppslag som skal generere klikk.

Når en bransje får lite «business-eksponering», påvirker det tilgangen på kompetanse og kapital. Og skal vi få flere kvinnelige forbilder må også «kvinnebransjene» få den oppmerksomheten omsetningen og potensial skulle tilsi.

Derfor er kartlegginger som Årets nyskapere i DN så viktig. Her får mange gründere oppmerksomhet – på tvers av bransjer.

Mange kvinnelige gründere opplever å møte større krav enn menn når de skal hente inn kapital

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.