I et svar til meg gjentar Civitas Mathilde Fasting i DN 16. desember sine argumenter for hvorfor arveavgiften er en dårlig idé.

Et godt utformet skattesystem sikrer både en rettferdig fordeling av byrden ved å finansiere velferden vår, og det sørger for at samfunnets ressurser brukes mest mulig effektivt. Hensynet til økende ulikhet og pressede offentlige finanser i årene tilsier at det er behov for endringer. Internasjonale og nasjonale faglige råd er tydelige på hva som skal til: en vridning i beskatningen fra inntekt over på eiendom og forbruk.

Norge skatter i dag personlige eiendeler – eiendom, formue og arv – med om lag halvparten av gjennomsnittet i OECD. Vi har med andre ord mye å gå på.

Det er verdt å minne om at de fleste land vi sammenligner oss med har arveavgift – Storbritannia og Frankrike opp mot 60 prosent. Det er riktig at disse landene ikke har formuesskatt. Det er imidlertid velkjent fra økonomisk teori at det er å foretrekke å spre skatt på flere grunnlag og holde satsene lave. Beregninger som Arveavgiftsutvalget gjorde i sin tid viste at om man avskaffet arveavgiften og heller tok inn provenyet gjennom formuesskatten, ville sistnevnte den gangen måtte økes med 20 prosent.

Men Fasting vil også avvikle formuesskatten. Isteden ønsker hun seg debatt om økt skatt på fast eiendom. Tankesmien Agenda har lenge argumentert for det og utarbeidet flere mulige modeller. Skal vi øke beskatningen av eiendom, bør det imidlertid skje som del av et skatteskifte der skatt reduseres på inntekt, spesielt for dem som tjener minst – ikke som del av et skifte mot lavere beskatning for dem som har mest, slik Fastings forslag innebærer. Det bidrar verken til vekst i økonomien eller til en rettferdig fordeling av byrdene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.