Innlegg: Spørsmålet er ikke om informasjonen skal utleveres, men hvordan

Mye mer effektiv datainnsamling kan føre til at man kontrollerer langt flere. Ett sted går det en grense mellom legitim kontroll og overvåkning, så nytten av nye tiltak må veies opp mot personvernet.

Informasjonsinnhenting og -utlevering mellom finansnæringen og Nav, Skatteetaten, Politiet og Økokrim foregår på håpløst ineffektivt vis i dag, skriver Tom Staavi.
Informasjonsinnhenting og -utlevering mellom finansnæringen og Nav, Skatteetaten, Politiet og Økokrim foregår på håpløst ineffektivt vis i dag, skriver Tom Staavi.Foto: Galeanu Mihai/Getty Images/iStockphoto
Publisert 5. January 2022, kl. 15.11Oppdatert 5. January 2022, kl. 15.11