Mens husholdningene blør, tjener bankene mer penger enn noensinne. Nå må regjeringen komme med tiltak som styrker bankkonkurransen.

DNB la nylig frem resultatet for årets tre første måneder. Det bekrefter en brutal virkelighet for oss forbrukere. Grådige banker stikker av med store ekstragevinster i en tid med økende rente. Regningen for rentefesten betales i sin helhet av kundene. Når DNB øker sine netto renteinntekter i det omfanget som resultatet viser, er det en sterk bekreftelse på at konkurransen i bankmarkedet er for dårlig.

Morten Andreas Meyer
Morten Andreas Meyer (Foto: Elin Høyland)

DNBs ledelse har tidligere oppfordret til spleiselag. Imidlertid er det ingen tegn på at bankene selv vil være med på spleisen. Det er hensynet til aksjonærenes interesser, og ikke kundenes, som styrer bankenes rentepolitikk. Derfor er tiden overmoden for å gjennomføre tiltak som tvinger frem økt konkurranse mellom bankene.

I Hurdalsplattformen forplikter regjeringens seg til «Å jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester.»

Den forpliktelsen kan enkelt følges opp gjennom følgende konkrete tiltak:

  • Forbedret renteinformasjon til forbrukere gjennom krav til bankene om å rapportere gjennomsnittlige renter på utbetalte boliglån. Det vil gi kundene et langt bedre grunnlag i forhandlinger med egen bank.
  • Rapporteringsplikt for bankene om hvilke geografiske områder de tilbyr lån i. Det vil gi forbrukerne mulighet til å vite hvilke banker som gir lån i egen kommune.
  • Krav til offentliggjøring av data som danner grunnlag for bankers beslutninger om tildeling av og prissetting av lån – kommunescore og områdescore. Det vil gi forbrukerne viktig informasjon ved kjøp og salg av bolig om hvordan bankene vurderer verdien av boligen.
  • Tydeligere plassering av ansvar for tilsyn og økt satsing på tilsyn til forbrukernes beste. Det vil gi bedre kontroll og konkurranse i bankmarkedet.

Renter på boliglån er husholdningenes største bokostnad. Det er ventet flere renteøkninger fremover. Uten grep fra myndighetene vil bankenes netto renteinntekter øke ytterligere på bekostning av husholdningenes allerede anstrengte økonomi.

Min oppfordring til finansministeren for å oppnå større bankkonkurranse er i tråd med slagordet til en kjent skoprodusent: «Just do it».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.