Steinar Juel i Civita synes stadig ikke å forstå at et problem – sett fra myndighetenes side – med gjeldende regulering av private barnehager, er at den kan forstås slik at den åpner for at eierne kan belåne verdien av konsesjonen (replikk i DN 13. januar). Konsesjonen er her kommunens godkjennelse, som gir barnehagen en lovfestet rett på offentlige tilskudd i fremtiden.

Både Juel og undertegnede har sittet rundt styrebordet i Norges Bank, og dermed for Nbim som forvalter Statens Pensjonsfond Utland. At Juel likevel kaller min beskrivelse av aktørenes mulige finansielle tilpasning for teori uten bakkekontakt, er derfor noe overraskende.

Men diskusjonen vår viser, om noe, at det er komplisert å regulere private aktører som utfører velferdstjenester på vegne av det offentlige. Det er i alle tilfelle noe å ta med seg for myndigheter som skal ta stilling til på hvilke områder og i hvilket omfang en skal bruke private aktører.

Så er jeg dessuten helt enig med Juel i at å regulere långiver – finansforetak – ikke er vanntett. Også lånets formål kunne vært regulert, slik det har vært i kommuneloven. Men departementet tok ikke med denne delen i sitt høringsforslag.

Jeg gir meg her, men inviterer Juel til å fortsette diskusjonen over en kopp kaffe. Spørsmålene er faglig interessante og samfunnsmessig viktige.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.