Hvert år mottar private barnehager om lag 20 milliarder kroner i offentlige tilskudd og fire milliarder i foreldrebetaling. Vi som er sterkest for private barnehager i Norge, må også sikre åpenhet og muligheter for godt tilsyn med at disse pengene kommer barna til gode. Regelverket må sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling blir brukt i tråd med målet, og sikre solide barnehager, åpenhet og trygghet.

Et forslag er å flytte det økonomiske tilsynet med de private barnehagene fra kommunen til et nasjonalt tilsynsorgan og innføre krav om at hver barnehage må organiseres som et eget rettssubjekt. Et flertall av høringsinstansene støttet forslaget.

Geir Haaland skriver i DN 17. oktober at det ikke vil føre til bedre tilsyn, men medføre økte kostnader på 100 til 150 millioner kroner. Det fremgår ikke hva påstandene bygger på.

Over 70 prosent av de private barnehagene er organisert som egne rettssubjekter. De melder ikke om de samme kostnadene som Haaland her trekker frem.

Barnehageloven stiller også krav om at alle kostnader som føres på en barnehages regnskap, må knyttes til godkjent barnehagedrift og være i tråd med formålet. Uforholdsmessig store styre- eller revisorhonorarer vil ikke komme barna til gode.

Når barnehagene er egne rettssubjekter, må de utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap med balanse, inkludert egenkapital, gjeld og avsetning til utbytte. Dagens system gir ikke den samme åpenhet om hvordan penger flyttes mellom barnehager eller opp i konsern.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.