I et innlegg i DN fremstiller Linn Herning i For Velferdsstaten barnehageeier Jørgen Kjørven som en slags løpegutt for antatt mørkere krefter i barnehagesektoren, når han kritiserer For Velferdsstaten og Fagforbundet for sin aggressive retorikk mot private etablerere i velferden.

I innlegget skriver hun dessuten at PBLs holdning til likebehandling av barnehager, egentlig handler om å «binde de små barnehagene til den store, kommersielle masten».

Hvor hun har dette fra, vites ikke. Påstanden er like meningsløs som den er feilaktig.

Vårt standpunkt om likebehandling handler om at alle barn har rett til et like bra barnehagetilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i og hvem som eier barnehagen de går i.

I dag består barnehagesektoren av om lag 50/50 kommunale og private barnehager. Alle typer private barnehager oppfyller bemannings- og pedagognormen i minst like høy grad som de kommunale. De har mer mangfoldige tilbud, konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, lavere sykefravær og litt mer fornøyde foreldre.

Men så er det viktig at ikke bare gjennomsnittstallene er gode, men at absolutt alle leverer gode tilbud.

Derfor er det helt rimelig at myndighetene stiller like kvalitetskrav til alle barnehager, og også at alle barnehager har forutsigbare rammevilkår og økonomiske forutsetninger for å oppfylle kravene.

I dag har vi – i hvert fall i prinsippet – økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Men ettersom ulike kommuner prioriterer barn i barnehager svært ulikt, er det likevel store forskjeller i barnehagenes rammevilkår. Slik tilskuddssystemet er satt sammen, får private barnehager dessuten mindre i tilskudd enn det kommunene har i kostnader til sine egne barnehager.

Realiteten er dermed at hvilken kommune barnehagen holder til i, har mye større betydning for rammevilkårene, enn hva den eventuelt har av smådriftsulemper.

Realiteten er også at private barnehager gir minst like god velferd som kommunale barnehager, og med årlige milliard-besparelser for det offentlige.

Hvis Linn Hernings anliggende først og fremst er å få mest mulig velferd ut av fellesskapets skattekroner, er ikke løsningen å demontere den private delen av denne sektoren.

Snarere tvert imot.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.