Rødt ber for tiden om mer anstendighet i samfunnsdebatten. Som private velferdsinnovatører ønsker vi velkommen «nye Rødt» som heretter vil bestrebe seg på å snakke sant om våre virksomheter og vårt ønske i å bidra med å bygge bra velferd for samfunnet.

Mange ganger tidligere har det føltes som at Rødt bygger på en ideologisk kortslutning om at alle mennesker ønsker å tilrane seg økonomiske verdier.

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege B. Nyholt, serverer 4. juli en god del påstander som tilhører «gamle Rødt» om Læringsverkstedet og private barnehager.

Randi Sundby
Randi Sundby (Foto: Anders Wiklund/TT/NTB)

Alle private barnehager er enig med Nyholt i at lønnsomheten er borte etter at bemanningsnormen ble innført uten medfølgende finansiering.

Det er korrekt at bemanningsnormen er et minimumsnivå, sektoren får ikke tilskudd til å øke bemanningen. Våre tall viser at over halvparten av barnehagene går med underskudd.

Sundby tuller om store og små tall

Nyholt må benytte sin erfaring fra barnehage og nåværende posisjon som leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til å sørge for at både offentlige og private barnehager får en økonomi som gjør at en kan styrke bemanningen og videreutvikle kvalitet.

Hans Jacob Sundby
Hans Jacob Sundby (Foto: Anders Wiklund/TT/NTB)

Underskuddene i sektoren, og forskjellsbehandlingen av barn som går i private og offentlige barnehager, er den store utfordringen som Nyholt avsporer fra å snakke om.

De ordinære private barnehagene hadde i 2021 i snitt et overskudd på 0,8 prosent av inntektene. Læringsverkstedet gikk med underskudd.

Utbytte til eiere i private barnehager i 2021 var på 0,21 prosent av samlet tilskudd og foreldrebetaling. Læringsverkstedet tok ikke utbytte fra barnehagedriften. Pengene blir i sektoren og brukes til barns beste.

De private barnehagene sparer skattebetalerne årlig for milliardbeløp fordi vi får lavere tilskudd enn de offentlige. Det er feil når Nyholt forsøker å skape en historie om at barnehagepenger forsvinner i husleie.

En markedsbasert husleie, om den betales som renter og avdrag på et banklån eller som leie til en gårdeier, er en nødvendig kostnad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.