Innlegg: Fellesskapets midler må komme barna til gode

En effektiv offentlig sektor må kunne dimensjonere opp og ned sine tjenester i takt med behovet. Private barnehager, som et offentlig finansiert tjenestetilbud, kan ikke være noe unntak.

Knappe ressurser må utnyttes best mulig. Det krever mer samordning av tjenestetilbudene lokalt, skriver artikkelforfatterne.
Knappe ressurser må utnyttes best mulig. Det krever mer samordning av tjenestetilbudene lokalt, skriver artikkelforfatterne.Foto: Mikaela Berg
Publisert 21. June 2021, kl. 16.48Oppdatert 21. June 2021, kl. 16.48