Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Privates bidrag – en suksesshistorie

Publisert: Oppdatert:

Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager, skriver artikkelforfatteren.
Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Mona Pedersen)