Ledelsesfagets har en betydelig rolle i det offentlige Norge. Dette er bekymringsfullt siden deler av faget fremstår som hersketeknikker av et slag som andre steder i samfunnet ville vært uakseptabelt og i rendyrket form medført en diagnose.

Jeg påstår ikke at dette gjelder hele ledelsesfaget og jeg vet ikke hvor stor del av de forskjellige studiene dette gjelder, men man finner dette i norske lærebøker.