Det gjennomføres mange evalueringer av norsk bistand hvert år, men vi er ikke gode nok på å bruke kunnskapen. Læringen om hvordan bistand virker eller ikke virker, brukes lite i utformingen av nye tiltak.