Nylig varslet regjeringen, i et tydelig frieri til Kristelig Folkeparti, et rekordhøyt bistandsbudsjett for 2019. Men det pågående reformarbeidet i bistandsforvaltningen kan hindre at de økte midlene blir brukt på rett måte. I stedet for å takke ja til frieriet, bør KrF sette krav til kvalitet og riktige forvaltningsgrep.

Det norske bistandsbudsjettet har mer enn doblet seg siden 2004. Uten at det er blitt flere hoder eller hender til å forvalte pengene.