Så bra at det i hvert fall finnes ett felt i den store verden der norsk bistand (ennå) ikke har fordypet seg tungt! Jeg viser til Erik Bergs innlegg i DN 12. mars med tittelen «Blind utviklingspolitikk» der han etterlyser en tydelig erkjennelse av «de ekstreme utfordringer som byenes slumkvarterer står overfor».

Berg har selvsagt rett i at storbyenes vekst og ikke minst de enorme slumområdene i omtrent samtlige fattige land representerer enorme utfordringer for disse landene. Han har også rett i at en økende andel av verdens fattige befinner seg nettopp i slike områder. Dette er både er et humanitært problem i seg selv og representerer et stort potensial for rekruttering av all slags politisk og sosial uro.

Det er derfor gode grunner til at dette står høyt på agendaen i globale utviklingsdebatter, og engasjerer mange internasjonale bistandsorganisasjoner. Norske myndigheter må også ta inn over seg slik kunnskap og diskusjoner, og delta internasjonalt i den globale dialogen om disse utfordringene.

Men dette bør ikke innebære at urban fattigdom blir enda en prioritering i den norske bistandsporteføljen, som er mer enn stor nok som det er. Nikolai Hegertun har en nyttig, men også litt spydig oppsummering av bistandsministerens prioriteringer i Bistandsaktuelt 11. mars. Vi trenger færre, ikke flere prioriterte land, sektorer, og temaer i bistanden. Vi bidrar uansett bare med 4–5 prosent av verdens bistand, så vi bør kanskje overlater mer til de 95 øvrige prosentene? Det er mer enn nok av prosjekter og programmer som gir gode resultater og som heller bør oppskaleres enn nedbygges for å gi plass til stadig nye temaer. Derfor er det flott at norsk bistand lar noe ligge, slik som vi heller ikke bygger telefonlinjer lenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.