Organiseringen av norsk bistandsforvaltning har vært preget av dobbeltfunksjoner og uklare ansvarslinjer helt siden forrige reform i 2004, slik DNs Sverre Strandhagen ganske riktig påpeker i DN 14. mai. Granavolden-erklæringen slår derfor fast at vi skal ha en reform av bistandsforvaltningen som skal «samle, ivareta og videreutvikle den utviklingsfaglige kompetansen».

Nå har regjeringen besluttet en modell for denne reformen. Vi setter tydeligere ansvarslinjer. Ansvar for politikkutvikling og strategiske føringer legges til departementet, mens det meste av bistanden, i hovedsak den langsiktige bistanden, skal besluttes og forvaltes i Norad.

Det er sånn departement og direktorat normalt organiseres i Norge.

Den delen av bistanden som ligger under utenriksministerens ansvarsområde, har så direkte utenrikspolitisk relevans at den fortsatt bør ligge nært politisk ledelse.

Bistandsbudsjettene har økt betydelig over tid. Det forutsetter god forvaltning og sterke fagmiljøer innen tilskuddsforvaltning og utviklingspolitikk. Derfor har regjeringen besluttet å overføre flere oppgaver til Norad, der vi styrker fagmiljøet for bistand og forvaltning. Ved å styrke og samle den utviklingspolitiske kompetansen i Utenriksdepartementet vil vi få en mer strategisk tilnærming til utviklingsspørsmål.

Norad skal forvalte norsk bistand etter tydelige føringer fra meg som utviklingsminister. Norge skal bruke sin sterke stemme for de aller svakeste. Derfor skal andelen norsk bistand til de aller fattigste landene, særlig i Afrika sør for Sahara, trappes opp. Utviklingssamarbeidet skal styrkes med landene som har størst fattigdom og ustabilitet. Den tematiske og geografiske konsentrasjon om bistand skal fortsette.

Vår bistand skal være ubunden, effektiv og resultatorientert.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vår bistand skal være ubunden, effektiv og resultatorientert