I DN 20. juni skriver Rune Jansen Hagen om regjeringens arbeid med reform av bistandsforvaltningen. Han mener at reformprosessen holder for høyt tempo og at retningen er gal.

Det må være første gang i historien at regjeringen får kritikk for å gjennomføre reformer for raskt.

Reformer krever mye energi og kan medføre usikkerhet i organisasjonene som er berørt.