Kunnskapsminister Tonje Brenna bekrefter at hun ønsker ideelle skoler som supplement til den offentlige skolen, både i sitt svar til meg her i DN og i NRKs «Dagsnytt 18» 21. august. Det er gledelige nyheter for Oslo by steinerskole. Dette er en skole som siden oppstarten i 2001 har drevet godt, med en pedagogikk som søker dybdelæring og likestiller teoretisk, kunstnerisk og praktisk undervisning. Nettopp det kunnskapsministeren etterlyser og ønsker velkommen som supplement til den offentlige skolen.

Men liv og lære må henge sammen. Kunnskapsministeren mener jeg bruker sterke bilder når jeg her i DN den 14. august beskriver den nye økonomiske virkeligheten for ideelle skoler.

Brenna gjør et poeng av at hun opprettholder ordinære statstilskudd, men kutter i «dårlig begrunnede særtilskudd» som er «tildelt vilkårlig og ikke på bakgrunn av faglige vurderinger eller som en følge av faktiske behov». Dette gir for oss ingen mening og begrunnes heller ikke ytterligere. Skolen er godkjent med eksisterende pedagogikk og læreplaner. Hva konkret er det som er vilkårlig eller dårlig begrunnet?

For Oslo by steinerskole var samlede tilskudd (inkludert foreldrebetaling) lavere i 2022 enn i 2021. I samme periode økte konsumprisindeksen med 5,8 prosent. For 2023 reduseres tilskuddene ytterligere. For en skole som i alle år har latt alle tilskudd løpende komme elevene til gode, og som ikke er en del av et konsern eller har oppsparte midler fra annen aktivitet, er dette selvsagt kroken på døra. Det er den direkte konsekvensen av denne regjeringens politikk.

Brenna mener jeg «bruker sterke bilder». Det kan synes som om hun mener jeg ikke beskriver virkeligheten. Det er uklart for meg hvilke «bilder» hun sikter til, men våre regnskap og budsjetter viser at med de nye rammebetingelsene er ikke skolen liv laget.

Når regjeringen kutter i tilskudd til friskolene, uten å skille mellom ideelle og andre private skoler, risikerer de å kaste babyen ut med badevannet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.