Erlend Eide Bø gir klargjørende kommentarer 17. juli til mitt innlegg 13. juli, som kommenterte hans innlegg 29. juni. Det er riktig at jeg ikke nevnte at Bø foreslår å øke boligskatten gradvis. Argumentet er vanskelig å forholde seg til. Hvor lang tid mener Bø at politikerne bør bruke på å øke skatten? Mener han at det bør gjøres på en måte som gjør at boligkjøperne ikke forstår hva som er i ferd med å skje?

Under forutsetning av at politikerne spiller med åpne kort og at markedet opptrer noenlunde rasjonelt – kan selvsagt diskuteres, men det er risikabelt å forutsette noe annet – vil prisene nokså raskt gjenspeile de varslede skatteøkningene. Prisfallet blir kanskje noe mindre enn 20 prosent, men fortsatt betydelig.

Erlend Eide Bø sier også at lavere boligbygging er en ønsket konsekvens av økt boligskatt. Han mener at det overinvesteres i bolig og at nåværende boligmasse kan dekke behovet for flere. Det er neppe en objektiv sannhet. Spesielt i Oslo har det vært bygget færre boliger enn befolkningsveksten, og det er også i Oslo det er vanskeligst å komme inn i boligmarkedet.

Lavere boligbygging vil over tid motvirke effekten av økt boligskatt på boligprisene, og førstegangskjøperne vil sitte igjen med høyere bokostnader og fortsatt høy inngangsbillett til boligmarkedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.