Når alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres, raser debatten om kompetansen som kreves for å bygge vår digitale fremtid. Enten det gjelder digital kompetanse blant ledere, eller studieplasser innen ikt, så preges debatten av en undertone preget av den norske dugnadsånden, der vi gjør et felles løft. Utfordringen med denne tilnærmingen er at digital kompetanse er ferskvare og kontinuerlig må videreutvikles.

Ifølge Abelia er hovedårsaken til at de fleste digitale prosjekter feiler, manglende digital forståelse i ledelsen, og for mange har det vært en redningsplanke å ansette unge medarbeidere som har vokst opp med digitale løsninger for å kompensere for mangelen.