Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

Trenger tryggere taxi – mer mangfold

Mange føler seg utrygg i drosjen, prisen er ofte uforutsigbar, og konkurransen fungerer ikke.

Publisert: Oppdatert:

Med samferdselsdepartementets forslag til nytt regelverk på taxiområdet ser vi at forbrukerne kan få et mer mangfoldig tilbud enn i dag innen persontransport.
Med samferdselsdepartementets forslag til nytt regelverk på taxiområdet ser vi at forbrukerne kan få et mer mangfoldig tilbud enn i dag innen persontransport. (Foto: Per Ståle Bugjerde)