To ansatte i Nofence markedsfører i et innlegg i DN 13. september selskapets digitale gjerdesystem, uten å nevne ett ord om at beitedyrene påføres elektriske støt ved bruk av systemet. Hva er årsaken til at både innlegget og nettsiden til Nofence utelater å informere om strømbruken?

Når beitedyret, som kua eller sauen, kommer til gjerdets usynlige grense, gir klaven som de har rundt halsen fra seg en pipelyd. Om dyret ikke snur og går tilbake, får det ett eller flere elektriske støt. Innlegget oppgir i likhet med nettsiden til Nofence kun at dyrene må forholde seg til lyden.

Strømførende gjenstander har lenge blitt brukt på produksjonsdyr for å lette bondens arbeid. Mange av melkekuene som står fastbundet i båsfjøs i Norge har en elektrisk stang som henger fem centimeter over ryggen deres. Stangen gir dyrene elektriske støt om de krummer ryggen når de gjør fra seg, noe som er naturlig for kua.

Strømførende staver har også lenge blitt brukt på slakteriene for å styre urolige dyr. I tillegg har mange innmarksbeiter i dag strømførende gjerder.

Bruk av strømstøt for å styre dyr er lettvint for bonden. Men strømstøt er like smertefullt for dyr som for mennesker. Å styre dyr ved bruk av elektrisk strøm vil aldri kunne forsvares etisk, og går imot forbrukernes økende etterspørsel etter god dyrevelferd.

Nofence burde være redelige nok til å oppgi strømstøtene det usynlige gjerdet påfører beitedyrene, ved omtale av systemet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.