Gunnar S. Eskeland, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, leder forskning på energi- og miljøspørsmål i CenSES og SNF, tidvis med aktører i kraftbransjen som partnere

Kraft i Europas utkant

Fisken vår er lite verd om bare vi selv kan spise den. For kraft, vind og reservoarer ligger også mye av verdien hos naboene våre.

Publisert: Oppdatert:

Det kommer ikke europeiske sheriffer for å bygge dammer eller kabler hos oss, ei heller for å bestemme når reservoaret tappes eller bekken tørrlegges, skriver Gunnar S. Eskeland, som mener Acer vil være en garanti for at Norge skal bli hørt i Europa. Her Hafslunds vannkraftstasjon Kykkelsrud Fossumfoss mellom Askim og Øyeren.
Det kommer ikke europeiske sheriffer for å bygge dammer eller kabler hos oss, ei heller for å bestemme når reservoaret tappes eller bekken tørrlegges, skriver Gunnar S. Eskeland, som mener Acer vil være en garanti for at Norge skal bli hørt i Europa. Her Hafslunds vannkraftstasjon Kykkelsrud Fossumfoss mellom Askim og Øyeren. (Foto: Per Thrana)