I lederen i DN 12. februar er Sysselsettingsutvalgets forslag om sykelønnsordningen feil gjengitt, og det fremstår som om utvalget er enig om en ny sykelønnsordning. Det stemmer ikke. Utvalget er derimot enige om et forslag om å utrede en modell. Spekter har vært tydelig på at vi ikke tar stilling til modellen før denne utredningen foreligger.

For Spekter har det vært uaktuelt å gå med på endringer som vil påføre arbeidsgiver ytterligere kostnader. Arbeidsgiver har allerede betydelig kostnader knyttet til både sykefravær og inkludering.

Målet med en eventuell ny sykelønnsordning må være å få sykefraværet ned og mer inkludering i arbeidslivet, uten at arbeidsgiver må ta en større del av regningen. Eventuelle endringer må derfor være grundig konsekvensutredet, slik at vi faktisk vet om endringen vil virke. Foreløpig vet vi ikke om den modellen Spekter og flertallet i utvalget foreslår skal utredes, vil bidra til lavere sykefravær og mer inkludering. Nettopp derfor må den utredes.

Kvinner har 60 til 80 prosent høyere sykefravær enn menn, uten at man kjenner årsakene til det. Dette gjelder i alle sektorer, stillinger og aldersgrupper.

Kjønnsforskjeller i sykefravær, kostnadsfordeling for ulike virksomheter med ulik type sammensetning av ansatte og balansen mot arbeidstagers medvirkningsplikter og sykmeldes bidrag, må også inngå i utredningen.

Les også:

Spekter er selvsagt positiv til endringer i sykelønnsordningen hvis dette kan bidra til mindre sykefravær, -kostnader og mer inkludering. Det høye sykefraværet og den høye andelen uføre og andre på helserelaterte ytelser fører til tapte muligheter og risiko for langvarig utenforskap for mange. For arbeidslivet innebærer dette tapt kompetanse, kostnader og ulemper som hemmer verdiskaping og vekst. Dette utfordrer også den sosiale og økonomiske bærekraften i det norske velferdssamfunnet.

Målet må være å utforme ordninger som har tillit, som styrker oppfølgingssystemene, bidrar til redusert sykefravær og utenforskap, uten at forskjellene mellom folk øker ytterligere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.