Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter