Ferger hemmer mobilitet og vekst

I innlegget «Så dårlige investeringer har ikke Norge råd til» i DN 22. september kommer Frode Sund i NHO Sjøfart med en rekke påstander og synsing uten rot i virkeligheten om prosjektet Hordfast. Han burde lytte litt mer til sin moderorganisasjon NHO, som er en sterk pådriver for lønnsomme veiprosjekt som utvider bo- og arbeidsmarkeder og bidrar til regionforstørring. Hordfast er et slikt prosjekt.

Hordfast er kanskje Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekt, med en netto nytte på 20 milliarder kroner – antagelig mer. Forklaringen er helt enkelt at regionen Sunnhordland og Haugalandet med sine 170.000 mennesker og mange av Norges ledende eksportbedrifter befinner seg nettopp her.

De vil få kuttet reisetiden til Bergen med én time og 20 minutter. Bompengene blir om lag som på fergen pluss 10–15 prosent. I dag koster det 331 kroner for liten bil og 1450 kroner for et vogntog. Men den store forskjellen er at det blir gratis å kjøre etter 15 år når prosjektet en nedbetalt.

Frode Sund kommer med en rekke påstander om et alternativ til Hordfast som visstnok skal medføre store besparelser. Det han glemmer å si, er at Hordfast er ikke bare en bro over Bjørnafjorden, det er et vei- og tunnelprosjekt på 60 km som også inkluderer en stor hengebro over Langenuen.

Om vi legger Sund sitt feilaktige kostnadsestimat for Hordfast til grunn, 38,5 milliarder kroner, hvorav Bjørnefjordsbroen koster 16 milliarder kroner, så gjenstår det en investering på 22,5 milliarder kroner for å føre vei frem til hans pendelfergeløsning. I tillegg må det bygges to nye gigantiske fergeterminaler og nye ferger.

Til hvilken kostnad? Og hvordan tenker han seg dette finansiert?

Det Sund hevder her er gammelt nytt. Dette ble utredet allerede på 1990-tallet og forlatt som løsning, nettopp fordi en fast forbindelse gir så uendelig mye større uttelling for trafikanter og næringslivet.

TØI la i vår frem en rapport om dette temaet, det samme gjorde Statens vegvesen. De er tydelig på at dette ikke noen god løsning på strekningen Stord-Bergen.

Når Hordfast og Rogfast er ferdig med oppgradert vei også mellom prosjektene vil reisetiden mellom Norges to nest største byområder og én million mennesker være redusert fra 4,5 til 2 timer. Da kan vi virkelig snakke om mobilitetsforbedring og vilkår for vekst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.