Bærekraft og ansvarlige investeringer har fått stadig mer oppmerksomhet innenfor finansnæringen. Det vil utvilsomt akselerere en samfunnsmessig viktig utvikling. Dessverre handler altfor mye om hva man skal unngå. Hvilke selskaper og bransjer skal man ekskludere fra investeringsmandatet? Hvilke prosjekter og hvilke bedrifter skal få kreditt?

Det å tildele kapital til «snille» selskaper fremfor «slemme» har et fundamentalt problem knyttet til seg. Ved å velge bort bedrifter som er eksponert mot lite bærekraftige næringer og dermed strupe kapitaltilførselen til disse, reduserer man også mulighetene for endring i mer bærekraftig retning.

Å la utvalgte selskaper sakte dø ut og håpe på at nye bærekraftige selskaper skal komme ut av asken som en fugl Fønix, er optimistisk og i beste fall en veldig langsom vei til et mer bærekraftig samfunn.

Kapital er ofte en viktig ingrediens for å skape resultater. Er det da riktig at bankene og finansnæringen velger bort næringer og bransjer som i utgangspunktet ikke støtter opp om bærekraftsmålene? Hva kan finansnæringen gjøre utover det å velge bort?

Og hvordan kan man sikre at de virkelig innovative og materielle endringene finner sted?

Det som kjennetegner de selskapene som har klart å oppnå en betydelig positiv påvirkning på samfunnet og koble dette med økonomisk suksess, er at arbeidet deres er nært knyttet til kundeverdi. Slike samfunnsmessige positive effekter kan være store i et verdikjedeperspektiv, men likevel vanskelig å fange opp i generelle utvelgelseskriterier og selskapsratinger.

Fundamentale innovasjoner eller endringer kan også være svært tidkrevende, hvor effekten ikke lar seg måle umiddelbart. Innføringer av mer standardiserte ESG-ratinger («environment, social, governance» – miljø, sosiale hensyn, styring) og eksklusjonskriterier, er en viktig del av utviklingen mot mer bærekraftige og ansvarlige investeringer. Men det må ikke bli mer enn en del av analysen som ligger til grunn for hvor kapitalen kanaliseres.

Vi har arbeidet med såkorn- og venture-investeringer siden opprettelsen av Skagerak Venture Capital i 2006. Vi er overbevist om at aktivt eierskap og langsiktig finansiering er essensielt for å oppnå endring og innovasjon. Det koster å utvikle ny teknologi. Det koster å bygge opp virksomhet i en ny bransje. Uten kapitaltilgang blir det kort vei tilbake til konsentrasjon om kortsiktig inntjening i mindre bærekraftige næringer.

Vi tror det å investere kapital i bedrifter for å bygge nye markedsområder for fremtiden kan være en bedre strategi enn å strupe kapitaltilførselen. Vi tror det å investere i virkelige innovasjoner som gir positiv samfunnsmessig gevinst, er nøkkelen for å dra samfunnet i en mer bærekraftig retning. Og vi tror det gir bedre avkastning – på lang sikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.