I fredagens oppslag i DN om Green Resources uttrykkes det kritikk mot Norfunds håndtering av selskapet. Dette er beklagelig.

I artikkelen fremkommer feilaktige tall på hva utviklingsfondene har bidratt med. Det korrekte er at Norfund og Finnfunds utestående lån og renter per september 2019 er 87 millioner dollar. Tallet på 40 millioner dollar, som det refereres til i artikkelen, omfatter kun lånet fra 2012. Utviklingsfondene har gitt ytterligere lån på 28 millioner dollar.

Som kreditorer og i en situasjon hvor selskapets eiere ikke har kommet med ny kapital, er det vår rett og plikt å sikre verdier. Vi har prioritert å sikre arbeidsplasser og videre drift.

Styremedlem Bergh uttaler i artikkelen at «det har forsvunnet hundrevis av millioner kroner i tyverier og korrupsjon». Det er styrets ansvar å sikre at et selskap drives forsvarlig og at det ikke forekommer misligheter eller andre uakseptable hendelser. Som kreditor frem til september 2018 var Norfund ikke representert i styret.

Norfund og Finnfund sikret at låneavtalene inneholder klare krav til selskapet knyttet til uredelig virksomhet slik som korrupsjon og svindel. Her fremgår det tydelig at låntager plikter å informere umiddelbart ved mistanke om slike forhold. Dersom det er riktig slik Bergh uttaler, er styret forpliktet til å umiddelbart ta tak i saken og varsle långiverne.

I løpet av årene som långivere har Norfund og Finnfund kun mottatt varsler om to tilfeller av svindel: ett tilfelle i Uganda i 2016 og ett i Mosambik i 2017, begge av begrenset omfang. Her har vi aktivt bidratt til oppfølging.

Vi har, først som långiver og deretter eier, reist spørsmål knyttet til miljø og sosiale forhold med selskapets ledelse og styre. Vi har også finansiert undersøkelser for å kartlegge og adressere bekymringer knyttet til dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.