Torsken er den økonomisk viktigste arten i norsk fiskerinæring, og i fjor passerte førstehåndsverdien av torskefangsten syv milliarder kroner for første gang. Torsken satte eksportrekord også, med en samlet eksportverdi på 9,4 kroner milliarder, ifølge tall fra Sjømatrådet.

Mens flåten tjener gode penger, presses marginene i fiskeindustrien på grunn av økt konkurranse om råstoffet.

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker for sjømat, Nordea
Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker for sjømat, Nordea

Etterspørselen er de siste fem årene preget av en positiv effekt fra de rekordhøye torskekvotene i Barentshavet i 2013. Fordi norsk industri ikke hadde kapasitet til å foredle all torsken, økte eksporten av sløyd, hodekappet torsk. Det stimulerte til markeds- og produktutvikling, fordi foredlingsbedriftene nær markedet kunne tilby et enda større produktspekter enn norsk fiskeindustri.

Foredlerne i lavkostland kunne i tillegg produsere fryste filetprodukter billigere enn norsk industri.

Produktutviklingen hadde en positiv effekt på etterspørselen, mens gevinsten av filetproduksjon i lavkostland har gitt høyere førstehåndspriser som følge av økt råstoffkonkurranse.

En av de viktigste produktinnovasjonene de siste fem årene er tinte fileter av fryst råstoff i europeisk dagligvarehandel.

I 2012 og 2018 var den norske torskekvoten identisk. Analyse av førstehåndsprisen de to årene gir oss verdifull kunnskap om prisutviklingen. Fordi kvoterådene fra det internasjonale rådet for havforskning kommer i juni hvert år og påvirker prisen, er det mest verdifullt å sammenligne prisen i første halvår. I første halvår 2018 fikk norske fiskere hele 70 prosent bedre betalt for torsken enn i samme periode 2012.

Våre analyser viser at halvparten av den observerte prisveksten kan forklares med valuta, mens den andre halvparten er etterspørselsdrevet.

Prisveksten fortsatte i fjor høst og trålerne fikk i andre halvår i fjor ti prosent høyere priser enn i første halvår.

Norske kroner er i dag 30 prosent svakere mot euro enn i 2012 og én prosent svakere enn på samme tid i fjor. Kronesvekkelsen har skjermet europeiske forbrukere for deler av prisoppgangen og bidrar til at prisen i norske kroner kan øke uten at etterspørselen påvirkes negativt. Med forventninger om en relativt svak krone mot euro fremover, den viktigste valutaen for norsk torsk, kan valutakursen bidra til fortsatt gode inntekter fra torskefisket.

Norsk fiskeindustri har i snitt foredlet 250.000 tonn torsk i mengde rund vekt de siste ti årene. Resten av torsken eksporteres i stor grad til utenlandsk industri, enten i fersk eller fryst tilstand.

I dag er kampen om torsken større enn noen gang, og både i 2017 og 2018 ble det foredlet 225.000 tonn torsk for eksport.

Klippfisk er den viktigste produktkategorien og klippfiskprodusentene har tradisjonelt hatt høyest betalingsvilje i perioder med lave kvoter og høye priser. I Portugal, vårt største klippfiskmarked, er klippfisken så viktig for dagligvarekjedene at mange av dem selger klippfisken med tap eller med svært lave marginer.

Portugisiske forbrukere har derfor ikke møtt den samme prisveksten som andre torskekonsumenter.

Til tross for kvotenedgangen på 13 prosent i fjor økte eksporten av fryst torskefilet med 12 prosent. Veksten kommer både fra havfiskeflåten og fra landindustrien, hvor det er investert flere hundre millioner i filetproduksjon. Reduksjonen i eksporten av fersk hel torsk var mindre enn hva kvotereduksjonen skulle tilsi. Likeledes er eksporten av både tørrfisk, saltfisk og saltet filet stabil, uavhengig av kvotenivået.

I norske kroner er dagens torskepris rekordhøy, mens justert for inflasjon i eurosonen er det ennå et stykke igjen til historiske toppnivåer. Med bakgrunn i økt etterspørsel og forventninger om lavere eller stabile kvoter, er det grunn til å tro at torskeprisen vil holde seg på et høyt nivå, til tross for lave marginer i fiskeindustrien. Økt konkurranse gjør at industrien må arbeide knallhardt både i markedet og produksjonen for å vedlikeholde eller øke sine marginer.

Kronestyrkelse mot euroen er trolig den eneste trusselen som kan ødelegge torskefesten for norske fiskere de neste par årene.

Vinterens skreifiske blir uansett en suksess for norske fiskere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

14 tonn fisk levert av kystbåten Skarberg tas unna på 50 minutter
Tross fallende priser etter Brexit, har Frank Kristiansen på Båtsfjordbruket tro på fremtiden for norske fiskemottak, så lenge de har kystbåter som leverer fersk fisk året rundt.
00:00
Publisert: