Victor D. Norman påstår i DN 11. januar at universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene ikke er til stede der kunnskap trengs. Med all respekt, det er skivebom.

Forskere og deres kunnskap er mer enn noen gang sentrale i utviklingen av både offentlig og privat virksomhet. Forskere deltar i nær sagt alle offentlige utredninger. I privat sektor har vi et økende samarbeid om forskning og undervisning, innovasjon og verdiskaping. Formidlingsaktiviteten har aldri vært så høy.

Likevel har Norman rett i at vi må øke samspillet med samfunnet rundt oss. Vi må i større grad bruke kunnskap fra flere fagområder for å løse fremtidens store utfordringer.

Fremveksten av internett og sosiale medier har gitt flere tilgang til kunnskap og til å ytre seg for et større publikum. Mediene og teknologien bak er brukt til grasrotmobilisering for demokrati, for eksempel i den arabiske våren. Samme teknologi er blitt benyttet til å manipulere sosiale grupper og individer. Falske nyheter og propaganda er intet nytt fenomen, men økende polarisering og skepsis til vitenskapelig kunnskap er foruroligende.

Store deler av befolkningen har fortsatt betydelig tillit til vitenskapelig kunnskap. Samtidig viser mange grupper uvilje mot å møte standpunkter, perspektiver og fakta som utfordrer eget verdensbilde. Det forsterkes av ekkokamre i sosiale medier, der nyanser er fraværende.

Tilliten til vitenskap, ekspertise og kunnskapsbaserte beslutninger er viktig i vårt demokrati. Universitetene har en aktualisert rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet. Derfor skal vi i enda større grad være der meninger dannes og ha dialog med flere grupper i befolkningen. Og vi skal sørge for at Norman blir invitert til langt flere arenaer enn NHOs årskonferanse.

Det er viktigere enn noen gang at forskere er i dialog med samfunnet. Men polarisering og skepsis til vitenskapelig kunnskap utfordrer dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.