Forsvaret må åpnes for relevant kompetanse til å håndtere digitale angrep

Digitale angrep på nasjonen kan få enorme følger. Forsvaret må ta inn over seg det og rekruttere sivile med rett kompetanse til stillingene teknologiansvarlig, HR-ansvarlig og økonomiansvarlig på topp- og mellomledernivå.

Verneplikt, førstegangstjeneste og annen rekruttering er innrettet mot tradisjonell militærtjeneste, skriver Berit Svendsen i innlegget.
Verneplikt, førstegangstjeneste og annen rekruttering er innrettet mot tradisjonell militærtjeneste, skriver Berit Svendsen i innlegget.Foto: Thomas T. Kleiven
Publisert 24. June 2020, kl. 08.40Oppdatert 24. June 2020, kl. 08.40